Välkommen till Frimärksauktioner i Göteborg AB och Göta Frimärken

Alla singelobjekt och även några mindre poster finns avbildade på vår auktionssida. Större objekt som Album-Flyttlådor visas ej med bild, men alla auktionsobjekt kan ni bjuda på direkt via auktionssidan.

Guide: Hur man lägger ett bud via auktionssidan:

Först hittar du till denna sida: www.swedishstampauctions.com sedan dubbelklicka på "Tryck här för auktion" Nu är du på auktionssidan. Dubbelklicka på blåmarkerad rad "Samtliga Utrop". Högt upp i mitten finns rubriken "Kategorier" tryck på pilen precis till höger och en lista kommer fram med alla auktionens indelningar. Välj vad du är intresserad av här, alternativt använd dig av sökrutorna. När du har hittad vad som intresserar dig finns en grön "Bud"-knapp vid varje auktionsobjekt, tryck på den för att lägga bud. Nu uppmanas du att registrera dig och om du redan finns i vårt kundregister, att logga in med kundnummer och lösenord, har du glömt dem finns hjälp att få. Antingen via hemsidan eller ring/mail vår kundservice. stenquist-thematics@telia.com eller 0708-106803.

Alla bud som skickas in till oss via e-mail, brev, fax eller via telefon, hanteras av oss på för budgivaren förmånligaste sätt. Vid flera bud, startar budgivningen på näst högsta bud plus en fast höjning (Se katalogen för exempel på fasta höjningar).

Exempel: utrop 250 kr, två skriftliga bud har inkommit: 270 kr samt 350 kr. Budgivningen startar i detta fall på 280 kr.

Lycka till !