Inlämningsvillkor

Inlämningar kan utgöras av:

Singelobjekt-samlingar-partier med Frimärken, brev, vykort eller mynt från Sverige, Norden, Europa eller Övriga Världen som motiverar ett utrop om lägst 500 kr. Undantag kan göras för speciellt material t.ex varianter, stämplar eller bättre singelvykort i mycket god kvalitet, dock aldrig utrop under 200 kr.

Provision uttas med 20% (inklusive VMB moms) på uppnått slutbud. 

Inlämningar bör motivera ett sammanlagt utrop på minst 3.000 kr. Skulle inlämningen understiga 3.000 kr uttas en provision på 25% (inklusive VMB moms) på det klubbade totala slutresultatet samt en extra hanteringskostnad på 200 kr.

Provision uttas inte för osålda objekt. För eventuellt osålda objekt med ett utrop under 500 kr debiteras inlämnaren dock en hanteringskostnad på 50 kr/objekt.

Singelobjekt med utrop på 2.000 kr eller högre bör åtföljas av attest/expertintyg. Eventuella attestkostnader samt portokostnader för retur av osålda objekt debiteras inlämnaren. Inga andra kostnader tillkommer.

Beskrivning och prissättning utförs av auktionären. Förslag till beskrivning och utrop kan göras av inlämnaren, men auktionären förbehåller sig rätten att ändra beskrivning och prissättning i de fall auktionären finner det befogat. Auktionären förbehåller sig rätten att returnera objekt som inte uppfyller auktionärens krav på kvalitet eller prisnivå.

Utrop är lägsta försäljningspris och underbud accepteras ej.

Vid auktionen osålda objekt är till salu för utropspris cirka fyra veckor efter auktionstillfället sedan överförs dessa objekt till nästkommande auktion med en reducering av utropspriset. Blir objekten osålda vid detta tillfälle återsändes de till inlämnaren cirka 4 veckor efter auktionen.

Redovisning och betalning för sålt material sker normalt sex veckor efter auktionstillfället. Försening kan inträffa t.ex vid storhelger eller då köpare inte löst ut objekt.

Välkommen med din inlämning !