Auktionsvillkor

1.  Objekten säljes till högtsbjudande för näst högsta bud plus en fast höjning (Se katalogen angående fasta höjningar). Om endast ett bud föreligger, säljs objektet till utropspriset, som är det i katalogen (och på hemsidan) angivna priset. Av två lika bud gäller det först inkomna.

2.  Alla angivna utrop är minimipriser. Underbud accepteras ej.

3.  Köparen betalar till auktionären 20% provision på uppnått auktionspris (inklusive VMB-moms, även för utländska kunder), samt porto/frakt kostnader vid utskicka av erhållna objekt.

4.  Betalning kan ske kontant eller mot faktura. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med 2 % per påbörjad månad (minimum 50 kr per påbörjad månad). Alla kostnader i samband med inkasso betalas av köparen.

5.  Objekten kvarstannar i säljarens ägo tills dess att full likvid är erlagd av köparen.

6.  Alla bud skall vara i Svenska kronor.

7. Objekt som skall reklameras måste returneras till säljaren i ursprungligt skick inom tio (10) dagar från erhållandet, samt vara emottagen av Frimärksauktioner i Göteborg AB (Säljaren) senast fyra (4) veckor efter sista anbudsdag. Objekt med defekt som är synlig på bild i auktionskatalogen eller på hemsidan, går ej att returnera. Ej heller finns returrätt för samlingar och partier (samlingar/partier definieras som fler än 3 frimärken/brev/objekt). Vid godkänd reklamation återfår köparen klubbat auktionspris plus betald provision.

8.  Eventuella tvister som uppstår pga denna auktionsförsäljning skall hanteras efter Svensk lagstiftning i Sverige.

9.  Angivet bud, muntligen eller skriftligen, är bindande och innebär ett godkännande av ovanstående villkor.